Bahan Ajar Pai Dan Budi Pekerti Kelas 6 Sd

Ikhtisar Materi Pendidikan Agama selam dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum 2013


PELAJARAN 1 INDAHNYA Tukar MENGHORMATI

 1. Al Kafirun megisyaratkan tentang pupusnya harapan individu-orang kafir Qurays makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW tak kepingin mengikuti pengelolaan cara beribadah orang-khalayak kafir Quraisy, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya koteng.
 2. Arsip al Kafirun yakni tembusan ke – 109
 3. Terdiri berusul 6 ayat
 4. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah
 5. Disebut salinan al Kafirun diambil berasal kata al Kafirun yang terletak pada ayat purwa yang artinya orang-orang dahriah
 6. Huruf angka dalam al-Qur’an sebagai berikut :
  • Fathah
  • Kasrah
  • Dhommah
  • Fathah tanwin
  • Kasrah tanwin
  • Dhommah tanwin
  • Taydid
  • Sukun


PELAJARAN 2 Saat BUMI Mengetem BERPUTAR

1.      Lever yaumudin adalah keadaan hancurnya alam semestabeserta isinya

2.     Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh mailkat israfil atas perintah Almalik SWT.

3.     Tahun kiamat tidak diketahui kapan terjadinya dan doang Sang pencipta doang nan mengetahuinya.

4.     Kita teradat cak bagi mempercainya bahwa perian kiamat tentu akan datang dan percaya kepada hari kiamat tercantum akur iman nan kelima.

5.     Hikmah meyakini hari kiamat yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan pergi segala larangannya.

6.     Tahun akhir zaman juga mempunyai banyak istilah nama lain sebagai halnya:

a.        Kiamat ba’ast artinya periode kebangkitan

b.       Hari akhir mizan artinya masa pertimbangan

c.        Yaumul hisab artinya perian perhitungan

d.       Yaumul jaza’ artinya yaumudin

e.       Yaumul akhir mahsyar artinya periode dikumpulkan di padang mahsyar

7.     Perian kiamat dapat dibedakan menjadi 2 merupakan akhir zaman

a.    Kiamat kubro adalah (yaumul raksasa)

b.    Kiamat sugra adalah (kiamat kerdil)


PELAJARAN 3 INDAHNYA NAMA-NAMA ALLAH SWT

1.      Mengenal Sang pencipta melalui asmaul husna yang berjumlah 99

2.     As Samad artinya maha dibutuhkan

3.     Al Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan

4.     Al Muqaddim artinya maha memperkerap

5.     Al Baqi artinya maha kekal

Latihan 4 AYO MEMBAYAR ZAKAT

1.      Zakat menurut bahasa bermakna membersihkan sedangkan menurut istilah berfaedah menyingkirkan sebagian harta tertentu yang telah hingga ke nisab

2.     Zakat fitrah adalah membebaskan beras ataupun objek tembolok pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap manusia yang diberikan kepada orang miskin miskin yang membutuhkan

3.     Zakat khazanah disebut juga zakat harta, yang terdiri atas emas, fidah, uang jasa sediaan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil perkebunan, dagangan temuan, binatang ternak dan sebagainya

4.     Syarat pezakat yaitu pemilik harta sudah baligh dan berakal (tidak gila), harta tersebut termasuk berpokok jenis-varietas harta nan wajib dizakati, harta tersebut telah menjejak nisab harta tersebut milik sendiri

5.     Golongan individu yang berhak mengakui zakat: orang miskin, miskin, turunan terlilit hutang, mualaf, amil zakat, orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Hamba sahaya, ibnu sabil

6.     Hikmah menggaji zakat dapat membersihkan harta dan jiwa, tak tamak dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama sosok yang membutuhkan bantuan

Cak bimbingan 5 KETELADANAN RASULULLAH SAW DAN SAHABATNYA

1.      Nabi Muhammad saw. memperoleh gelar “al-Amín”, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau beruntung gelar tersebut karena berpose bonafide dan dapat dipercaya. Beliau sekali lagi sayang terhadap anak, keluarga, Orangtua dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan

2.     Utusan tuhan Muhammad saw. sebagai pembawa rahmat bagi dunia semesta, artinya wahyu beliau bikin keefektifan individu kehidupan di mayapada dan di akhirat.

3.     Abu Bakar memiliki aturan lemah halus, sabar, pantang tunduk, berwibawa, dermawan, bebas dan bijaksana, serta gemar bermusyawarah.

4.     Umar kedelai Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani , berwibawa, sederhana, bijaksana, tawar-menawar, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat.

5.     Usman bin Affan memiliki rasam santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan dahulu alim.

6.     Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, independen, pandai, sabar dan tabah; sangat membela kebenaran, sangat pemberani.

Tuntunan 6 INDAHNYA SALING MEMBANTU

Dalam Q.S. al-Ma’idah/5:2 mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dengan sesama dalam kelakuan baik dan taqwa, dan tidak bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Misalnya, seorang tara mengajak kita membolos, hendaknya kita ditolak, karena membolos ulah tidak baik. Semata-mata bila ada n partner kita nan mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama ataupun salat berjamaah, kita harus mendukungnya.

PELAJARAN 7 Mengakui QADA DAN QODAR

1. Qada’ merupakan keputusan ataupun kelanggengan Yang mahakuasa Swt. ,terhadap bani adam-Nya yang tidak bisa diubah.

2. Qadar merupakan ketentuan Allah Swt. yang telah bermain terhadap semua makhluk-Nya nan bisa diubah.

3. Beriman kepada qada’ menyebabkan kita terdorong berusaha dan memufakati hasil usaha dengan lapang dada.

4. Berkepastian kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif atau memufakati guna orang lain nan berusaha atau berikhtiar.

PELAJARAN 8 SENANGNYA BERAKHLAK TERPUJI

1. Husnuzzan ataupun berbaik nyana, baik kepada sesama hamba allah, terutama kepada Tuhan Swt. yang mutakadim menciptakan kita. Misalnya jika kita beruntung ujian kehidupan harus mencurigai baik terhadap Allah Swt.

2. Prasangka (destruktif ) itu dosa; misalnya berburu-cari kesalahan orang tidak dan bergosip, karena bergunjing diibaratkan seperti kita memakan daging saudaranya nan sudah mati.

3. Timbang rasa adalah ikut merasakan orang bukan, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain.

4. Toleransi yaitu sikap saling menghormati dan tukar bekerjasama di antara kelompok-gerombolan publik yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, ataupun agama.

5. Kehidupan rukun bermanfaat atma damai dan semupakat terhadap kedatangan.

PELAJARAN 9 AYO BERINFAQ DAN Bersedekah

1.   Pengenalan ‘Infak’ berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak adalah mengeluarkan sesuatu (harta) sesuai dengan kemampuannya.

2.  Sedekah terbit berpokok akar susu introduksi șadaqa berarti sesuatu yang benar ataupun meyakinkan. Makna sedekah yakni suatu rahmat yang dilakukan seorang muslim kepada individu lain secara spontan dan sukarela (hanya mengharap rida Sang pencipta Swt.) minus dibatasi makanya periode dan jumlah tertentu.

3.  Hikmah berinfak dan beramal antara lain yaitu:

a.    Bersedekah adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Halikuljabbar berikan

b.    Allah Swt. akan meninggi tembolok hamba allah yang berinfak dan bersedekah

c.    Malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang doyan bersedekah

d.    Orang yang infak dan sedekah akan terhindar dari kegeruhan, bencana, kesusahan, dan marabahaya, serta memperpanjang vitalitas

e.    Bani adam yang berinfak dan bersedekah hatinya tenang dan tenteram

f.    Orang yang berinfak dan beramal berbintang terang pahala dan dihapuskan dosa-dosanya

Cak bimbingan 10 SENANGNYA MENELADANI PARA Utusan tuhan DAN ASHABUL KAHFI

1.   Nabi Yunus a.s. adalah seorang Utusan tuhan nan mengajak kaumnya cak bagi menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Suci. Sreg awalnya umat Nabi Yunus a.s. tak mau menyembah Sang pencipta Yang Maha Esa dan setia menyembah fetis, sehingga membuat Nabi Yunus a.s. murka dan menghindari kampungnya menuju pelabuhan untuk naik kapal. Utusan tuhan Yunus a.s. tidak tahan uji atas kesulitan yang menimpanya.

2.  Nabi Zakaria yaitu rasul yang berdakwah mengenai agama tauhid. Sudah berusia 90 perian sekadar belum dikaruniai seorang momongan. Karena lunak dan selalu sembahyang terus menerus, akhirnya Allah Swt. kabulkan doanya dan Rasul Zakaria a.s. dikaruniai anak laki-laki yang saleh, yaitu Rasul Yahya.

3.  Rasul Yahya a.s. adalah momongan Nabi Zakaria a.s. nan konsisten dan hormat kepada orangtuanya. Engkau lewat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang benar ialah benar dihadapan siapapun.

4.  Nabi Isa a.s. adalah rasul yang teragendakan Ulul Azmi. Nabi Isa,a.s. diutus kepada Anak laki-laki Israil, kerjakan mengajarkan tentang ke-Esaan Tuhan dan menyelamatkan mereka mulai sejak kesesatan. Utusan tuhan Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi dalam tempat tidur, memasrahkan nyawa/usia lega burung yang terbuat dari lahan liat, menyembuhkan orang nan dihinggapi lepra, mengobati orang tuna netra.

5.  Ashabul Kahfi merupakan kisahan tujuh manusia pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Almalik Swt. selama 309 tahun. Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Swt., yang memercayai bahwa tidak terserah yang berhak disembah kecuali Allah Swt. amung, mereka tegar di atas keyakinan yang ter-hormat, walaupun harus bersembunyi di gua untuk mengetanahkan dirinya.

Source: https://www.sdnmande6.sch.id/berita/detail/152735/rangkuman-materi-pendidikan-agama-islam-dan-budi-pekerti-kelas-6-kurikulum-2013/

Posted by: skycrepers.com