Contoh Peta Kompotensi Dan Indikator Pelajaran Bahasa Indonesia Sd

DAFTAR TEMA DAN SUBTEMA KELAS 1 SEMESTER 1 KURIKULUM 2013

TEMA 1. DIRIKU

Subtema 1 Aku dan Kutub Baru
Subtema 2 Tubuhku
Subtema 3 Aku Merawat Tubuhku
Subtema 4 Aku Khas

TEMA 2. KEGEMARANKU

Subtema 1 Senang Berolahraga
Subtema 2 Gemar Meratus dan Menari
Subtema 3 Senang Menulis
Subtema 4 Demen Membaca

TEMA 3. KEGIATANKU

Subtema 1 Kegiatan Pagi Hari
Subtema 2 Kegiatan Siang Hari
Subtema 3 Kegiatan Sore Musim
Subtema 4 Kegiatan Malam Tahun

TEMA 4. KELUARGAKU

Subtema 1 Anggota Keluargaku
Subtema 2 Kegiatan Keluargaku
Subtema 3 Anak bini Besarku
Subtema 4 Kebersamaan dalam Anak bini

DAFTAR KD KELAS 1 SEMESTER 1 KURIKULUM 2013

Pembelajaran tematik sesuai Kurikulum 2013 (K-13) terdiri kewajiban mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SBdP. Berikut ini deskripsi setiap KD kelas 1 SD semester 1 bersumber berasal Anak kunci Hawa Kelas bawah 2 Kurikulum 2013 (K13) berlandaskan muatan indra penglihatan les yang harus diajarkan dan dikuasai peserta bimbing:

PPKn

3.1.Mengenal simbol sila sila pancasila dalam lambang negara”Garuda Pancasila”
3.2 Mengurutkan aturan nan berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah
3.3 Mengidentifikasi keberagaman karekteristik hamba allah dirumah

Bahasa Indonesia

3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan dengan kaidah nan benar
3.2 Mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan nan benar secara oral
3.3 Mengenal leter vokal dan konsonan dalam kata bahasa indonesia atau bahasa daerah
3.4 Menentukan kosa kata tentang anggota tubuh dan panca indra serta perawatannya melalui wacana ringkas dan ekplorasi lingkungan
3.5 Mengenal kosa kata tentang anggota tubuh dan panca cingur serta rawatannya melalui bacaan pendek dan penyelidikan mileu
3.7 menentukan kosa pembukaan yang berkaitan dengan keadaan siang dan lilin batik melangkahi wacana singkat dan atau eksplorasi lingkungan.
3.8 Mengenal ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan ampunan, tolong dan pemberian penghormatan, ajakan, laporan, perintah, dan petunjuk kepada orang tidak dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosa introduksi.
3.9 Merinci kosa kata dengan ungkapan perkenalan diri dengan batih, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah.
3.10 Menjelaskan kosa kata hubungan kekeluargaaan melalui bagan / bagan silsilah batih internal bahasa Indonesia maupun bahasa negeri
3.11 Mencermati puisi anak asuh/ tembang lagu yang diperdengarkan dengan harapan untuk kegembiraan.

Matematika

3.1 Mengklarifikasi mkana bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan sasaran.
3.2 Menjelaskan kadar hingga dua biji dan nilai gelanggang penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda kongkrit serta cara membacanya.
3.3 Membandingkan dua ganjaran sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda.
3.4 Menguraikan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang menyertakan bilangan cacah samapai dengan 99 dalam kehidupan sehari-perian serta mengaitkan enumerasi dan ki pemotongan.
3.5 Mengenal pola kadar yang berkaitan dengan antologi benda/ rangka/ gerakan atau lainnya.
3.6 Mengenal bangun pangsa dan bangun membosankan dengan menggunakan berbagai benda kongkrit
3.8 Mengenal dan mementukan panjang dan runyam dengan rincih lain absah menunggangi benda/ situasi kongkrit.

SBDP

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga matra
3.2 Memafhumi partikel musik melalui lagu.
3.3 Memahami gerak anggota jasad melalui tari.
3.4 Memahami mangsa alam dalam berkarya.

PJOK

3.1 Mengetahui prosedur lokomotor sesuai dengan konsep tubuh,ruang,persuasi dan keterhubungan privat beragam bentuk permainan sederhana dan ataupun tradisional.
3.2 Memahami prosedur gerak radiks non lokomotor sesuai dengan konsep awak,pangsa,propaganda dan keterhubungan intern beraneka rupa bentuk permainan sederhana dan maupun tradisional.
3.3 Mengetahui prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai konsep fisik,pangsa,usaha dan keterhubungan dalam plural buram permainan tersisa dan atau tradisional.
3.4 Mengerti prosedur menjaga sikap raga (duduk,mendaras ,redup,jalan)dan berputar secara elastis serta keseimbangan kerumahtanggaan rangka pembentukan tubuh melewati permainan sederhana dan atau tradisional
3.8 Memafhumi bagian -bagian fisik bagian jasad yang dapat dan tidak boleh di sentuh anak adam lain,cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaiannya

DOWNLOAD PEMETAAN KD K13 Kelas 1 SEMESTER 1

Dengan pemetaan KD kelas 1 semester 1 Kurikulum 2013 bisa memahami Kompetensi Radiks (KD) Kurikulum 2013 revisi 2018 yang unjuk pada pembelajaran setiap subtema dan tema semester 1 di papan bawah 1 SD/Kwetiau. Bagi Ia nan membutuhkan pemetaan KD Papan bawah 1 semester 1 Kurikulum 2013 revisi terbaru boleh didownload melalui link berikut:

Download Pemetaan KD K-13 Kelas 1 Semester 1

Pemetaan KD kurikulum 2013 Kelas 2 semester 1 tersebut setiap kewajiban les dikutip spontan dari gerendel master papan bawah 1 semester 1 Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi terbaru. Pemetaan kompetensi dasar (KD) kurikulum 2013 kelas 1 semester 1 dibuat dalam format excel nan disusun berdasarkan pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 internal setiap subtema.

Perigi : sekolahdasar.net

Source: https://sdnpistim13.sch.id/pemetaan-kompetensi-dasar-k-13-kelas-1-semester-1/

Posted by: skycrepers.com