Contoh Soal Uts Pelajaran Matematika Kelas 3 Sd Semester 1

A. BERILAH Cap Cabang (X) Plong Huruf A, B, C, ATAU D PADA JAWABAN YANG Ter-hormat!

1. Dari gerombolan bilangan 234, 243, 432, 423. Ganjaran yang terbesar adalah ….
a. 234


b. 243


c. 432


d. 423

2. Bilangan nan terwalak di antara 119 dan 123 adalah ….
a. 120, 121, 123


b. 121, 122, 124


c. 120, 121, 124


d. 120, 121, 122

3.
Soal UTS Matematika Kelas 3 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Bilangan yang tepat lakukan mengisi tutul-noktah di atas ialah ….
a. 117 dan 121


b. 116 dan 117


c. 116
dan 120


c. 118 dan 121

4. Armada bilangan meloncat 5 dimulai dari 4 adalah ….
a. 4, 9 dan 15


b. 4, 10 dan 15


c. 4, 9 dan 14


d. 4, 9 dan 13

5. Diketahui barisan predestinasi: 1, 4, 7, 10, 13, ….
Bilangan nan selanjutnya adalah ….
a. 16b. 17


c. 15


d. 14

6. Armada bilangan 15, 20, 25 dan 30 yakni kadar nan lompat …
a. 4


b. 6


c. 5


d. 3

7. Berikut ini yang yakni barisan predestinasi loncat 15 yakni ….
a. 1, 16, 31, 45


b. 2, 17, 32, 46


c. 3, 18, 33, 45


d. 4, 19, 34, 49

8. Angka 4 lega garis hidup 2.845 bernilai ….
a. ketengan


b. puluhan


c. ratusan


d. jutaan

9. Angka yang bernilai ratusan lega takdir 2.345 adalah ….
a. 2


b. 3


c. 4


d. 5

10. Selisih kredit angka 5 dan 8 pada bilangan 2.589 adalah ….
a. 100


b. 110


c. 3


d. 120

11. Bilangan 3.675 = ….
a. 3 beribu-ribu + 6 ratusan + 7 puluhan + 5 puluhan
b. 3 beribu-ribu + 7 ratusan + 6 puluhan + 5 satuan
c. 3 ribuan + 6 ratusan + 7 puluhan + 5 satuan
d. 5 ribuan + 7 ratusan + 6 puluhan + 3 ketengan

12. 5.000 + 600 + … + 9 = 5.679, takdir pada titik-titik adalah ….
a. 50


b. 90


c. 20


d. 70

13. Hasil mulai sejak 1.234 + 459 = ….
a. 1.693


b. 1.683


c. 1.671


d. 1.692

14. Hasil dari 1.208 + 2.902 = ….
a. 4.100


b. 4.110


c. 3.110


d. 3.100

15. Hasil terbit 2.543 – 1.925 = ….
a. 618


b. 608


c. 628


d. 518

16. Hasil dari 16 x 4 = ….
a. 62


b. 68


c. 64


d. 66

17. Hasil pecah (4 x 5) x 6 … 4 x (5 x 6).
a. Lebih besar dari


 b. Farik dengan


c. Makin kerdil semenjak


d. Sama dengan

18. Hasil dari 100 : 20 = ….
a. 4


b. 5


c. 6


d. 7

19. Hasil berpokok 150 : 25 + 30 = ….
a. 36


b. 34


c. 45


d. 46

20. 75 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 = 0
Jika dtuliskan kerumahtanggaan bentuk perbanyakan menjadi …
a. 5 x 17 = 75


b. 15 x 7 = 75


c. 15 x 5 = 0


d. 15 x 5 = 75

21. 120 : 30 = 4, jika diubah ke perkalian adalah merupakan ….
a. 30 x 120 = 4


b. 120 x 4 = 30


c. 30 x 4 = 120


d. 30 x 40 = 120

22. Angka uang Rp 45.750,00 dibaca ….
a. Empat puluh lima ribu sapta mili lima ratus rupiah
b. Catur lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
c. Catur desimal lima ribu tujuh dupa panca puluh rupiah
d. Empat mili lima ratus tujuh desimal lima ribu mata uang

23. Bu Rini akan membayar belanjanya seharga Rp 27.500,00. Uang lelah yang cukup bikin menggaji belanja itu adalah ….
a. Catur tali uang seribuan
b. Tujuh belas lembar uang seribuan
c. Lima lembar uang panca beribu-ribu
d. Tiga lembar uang panca dasa beribu-ribu

24. Anjar membeli gerendel seharga Rp 4.500,00 dan pensil seharga Rp. 2.250,00. Winda harus membayar belanjaannya sebesar ….
a. Rp. 5.750,00


b. Rp. 6.750,00


c. Rp. 8.750,00


d. Rp. 4.750,00

25. 5 tali seribuan, 6 keping lima ratusan, dan 20 keping seratusan sebagaimana ….
a. Rp. 8.000,00
b. Rp. 9.000,00
c. Rp. 10.000,00
d. Rp. 11.000,00


Kalau cak hendak mendownload pertanyaan ini, berikut linknya :

Sekiranya kepingin mengerjakan soal saringan gandanya secara online dengan serempak ternilai secara online, silahkan dicoba :
B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN Bersusila!

1. Diketahui barisan bilangan: 1, 6, 11, 16, 21, ….
Bilangan yang selanjutnya merupakan ….
2. Angkatan predestinasi 1, 12, 23, 34 adalah bilangan yang loncat ….
3. Angka 2 pada ganjaran 2.845 bernilai ….
4. Angka yang bernilai ratusan plong predestinasi 7.645 ialah ….
5. Hasil semenjak 3.202 + 975
= ….
6. Hasil bersumber 4.287 – 2.918 = ….
7. Hasil dari 31 x 25 = ….
8. Hasil dari 78 : 3 = …
9. Rp. 21.450,00 dibaca ….
10. Tiga sutra sepulub ribuan lebih …. dari deka- lembar uang dua ribuan.C. JAWABLAH Cak bertanya-Soal BERIKUT INI DENGAN Bermartabat!

1. Lengkapilah laskar bilangan berikut ini !
a. 1, 4, 7, 10, …, …, 18
b. 2, 7, 12, …, …, 27
c. 5, …, …, 20, 25
Jawab
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Hari Senin Berlimpah membeli jeruk 325 buah. Hari Selasa Berlambak membeli lagi 125 buah. Kemudian di hari Rabu ia membeli lagi sebanyak 76 jeruk. Berapakah besaran sitrus nan mutakadim Rani beli?
Jawab
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Doni mempunyai 1.239 gundu dan Warak mempunyai 1.654 kelereng. Berapakah selisih keneker mereka!
Jawab
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Wahyu mempunyai 12 kandang sapi dan 15 kandang kambing. Setiap kandang sapi mandraguna 14 ekor sapi dan setiap kandang kambing berisi 20 ekor kambing. Berapakah jumlah fauna piaraan milik wahyu ?
Jawab
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Harga 1 bungkus roti adalah Rp. 5.000,00 . Harga 1 bungkus permen yaitu Rp. 4.000,00 . Seandainya Budi membeli 5 bungkus roti dan 4 bungkus permen maka berapakah uang nan harus di bayar budi?
Jawab
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Kalau cak hendak mendownload pertanyaan ini, berikut linknya :

Kalau ingin mengerjakan cak bertanya pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN Tengah SEMESTER 1

Ilmu hitung KELAS 3 SD
A. JAWABAN

1. c. 432
2. d. 120, 121, 122
3. a. 117 dan 121


4. c. 4, 9 dan 14
5. a. 166. c. 5


7. d. 4, 19, 34, 49
8. b. puluhan
9. b. 3


10. d. 120
11. c. 3 ribuan + 6 ratusan + 7 puluhan + 5 satuan
12. d. 70
13. a. 1.693
14. b. 4.110
15. a. 618
16. c. 64
17. d. Sebagai halnya
18. b. 5
19. a. 36
20. d. 15 x 5 = 75
21. c. 30 x 4 = 120
22. c. Catur puluh lima ribu sapta ratus lima puluh rupiah
23. d. Tiga lembar tip panca sepuluh ribuan
24. b. Rp. 6.750,00
25. c. Rp. 10.000,00B. JAWABAN

1. 26
2. 11
3. ribuan
4. 6
5. 4.177
6. 1369
7. 775
8. 26
9. Dua puluh satu mili empat dupa lima puluh rupiah
10. Samudra

C. JAWABAN

1. a. 13 dan 16
b. 17 dan 22
c. 10 dan 15

2. Diketahui :
Tahun senin Rani membeli = 325 biji zakar jeruk
Waktu selasa Makmur membeli = 125 buah jeruk
Periode rabu Subur membeli = 76 jeruk

Jumlah jeruk yang dibeli Berharta = 325 + 125 + 76 = 526 buah jeruk

3. Diketahui :
Jaka doni = 1.239
Kelici Rino = 1.654

Cedera = 1654 – 1239 = 415 kelereng

4. ( 12 x 14 sapi ) + ( 15 x 20 kambing ) = 168 sapi + 300 wedus = 468 binatang ternak.

5. ( 5 x Rp. 5.000,00 ) + ( 4 x Rp. 4.000,00 ) = Rp. 25.000,00 + Rp. 16.000,00 = Rp. 41.000,00

Source: https://bimbelbrilian.com/soal-uts-matematika-kelas-3-sd-semester-1-ganjil-dan-kunci-jawaban/

Posted by: skycrepers.com