Jumlah Jam Mengajar Kurikulum 2013 Sd

Sekolah Dasar

Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Sekolah Pangkal secara mahajana adalah ibarat berikut :

Kelas 1

Tugas JJM Jenis JJM
Master Kelas 22 Terbiasa
PJOK 4 Terbiasa
Guru Agama 4 Wajib
Besaran 30

Buat memenuhi pikulan 24 Jam, Guru Papan bawah 1 diperbolehkan menambah 2 Jam Pelajaran kerjakan riset materi.

Kelas 2

Tugas JJM Jenis JJM
Suhu Papan bawah 24 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Jumlah 32

Kelas 3

Tugas JJM Tipe JJM
Guru Kelas 26 Terbiasa
PJOK 4 Wajib
Temperatur Agama 4 Wajib
Jumlah 34

nb : Belum diterapkan tahun ini.

Kelas 4,5 dan 6

Tugas JJM Jenis JJM
Master Kelas 28 Wajib
PJOK 4 Teradat
Guru Agama 4 Wajib
Besaran 36

nb : Kerjakan Kelas 6 belum diterapkan tahun ini

Jika Bos sekolah mengajar puas rombel tersebut maka dapat mengambil jam Guru Kelas bawah, pembagian jjm menjadi sbb :

Tugas JJM Keberagaman JJM
Guru Kelas 26 Teradat
PJOK 4 Teristiadat
Guru Agama 4 Wajib
Kepala Sekolah (Guru Kelas) 2 Wajib
Jumlah 36

Karena kursus Temperatur Kelas bersifat tematik maka penjatahan tema mengajar antara Kepala Sekolah dengan Temperatur Kelas harus dikordinasikan.

Pengisian Pada Aplikasi Dapodikdas.

Sejatinya pengepakan penelaahan pada aplikasi Dapodikdas mengikuti penjatahan jam mengajar seperti diatas, semata-mata karena masih terdapatnya beberapa pembatasan, maka pemasangan penelaahan boleh disesuaikan sbb :

  1. Jika guru kelas mengajar makin pecah 24 Jam, maka kelebihan mengajar dapat diisi sebagai Jam Wajib Lampiran
  2. Pengarah Sekolah yang mengajar 2 jam Guru Kelas dapat diisi bak Jam Wajib Tambahan
  3. Karena Pelajaran Suhu Kelas bersifat tematik, maka pengisian Keunggulan Mapel Lokal dapat diisi apa saja.

Ain Tuntunan  Pikulan Domestik pada SD

Pada dasarnya Kursus Muatan Lokal  (mulok) menjadi barang bawaan Guru Kelas untuk mengajarkannya. Cuma dengan adanya Permendikbud No. 81A yang menjatah ruang spesifik bagi pelajaran mulok maka diperbolehkan pelajaran ini diajarkan oleh Guru tersendiri dengan alokasi waktu 2 jam (diluar jjm Guru Kelas).

Konseptual penelaahan kelas 4/5/6 yang menerapkan Mulok sebagai cak bimbingan spesifik

Tugas JJM Variasi JJM
Guru Kelas 26 Terlazim
PJOK 4 Perlu
Temperatur Agama 4 Wajib
Kepala Sekolah (Guru Kelas) 2 Wajib
Muatan Tempatan 2 Mesti Tambahan
Kuantitas 38

Pengisian Puas Aplikasi Dapodikdas.

Muatan lokal dimasukkan sebagai Jam Teristiadat Tambahan dengan alokasi musim 2 Jam Latihan.

Sumur : http://andhin.sauk-sauk/2014/09/07/pengisian-penerimaan-kurikulum-2013-pada-tuntutan-dapodikdas/

Source: https://dispendiksurabaya.wordpress.com/2014/09/24/pengisian-pembelajaran-kurikulum-2013-sd-pada-aplikasi-dapodikdas/

Posted by: skycrepers.com