Materi Pelajaran Pai Kelas 6 Sd Semester 1

Ikhtisar Materi Pendidikan Agama islam dan Khuluk Pekerti Kelas 6 Kurikulum 2013


Les 1 INDAHNYA SALING MENGHORMATI

 1. Al Kafirun megisyaratkan adapun pupusnya harapan orang-orang kafir Qurays makkah zaman itu terhadap dakwah Rasul Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti penyelenggaraan cara beribadah orang-orang kafir Quraisy, mereka dipersilahkan beribadah menurut ilham agamanya seorang.
 2. Surat al Kafirun adalah manuskrip ke – 109
 3. Terdiri dari 6 ayat
 4. Tergolong pertinggal Makkiyah karena diturunkan di daerah tingkat Makkah
 5. Disebut surat al Kafirun diambil berpokok kata al Kafirun yang terdapat lega ayat purwa yang artinya sosok-orang ateis
 6. Merek baca dalam al-Qur’an umpama berikut :
  • Fathah
  • Kasrah
  • Dhommah
  • Fathah tanwin
  • Kasrah tanwin
  • Dhommah tanwin
  • Taydid
  • Sukun


PELAJARAN 2 Saat BUMI BERHENTI Bergerak

1.      Hati yaumudin yakni peristiwa hancurnya alam semestabeserta isinya

2.     Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh mailkat israfil atas perintah Halikuljabbar SWT.

3.     Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya dan semata-mata Allah tetapi yang mengetahuinya.

4.     Kita mesti lakukan mempercainya bahwa musim kiamat tentu tubin dan beriktikad kepada hari hari akhir terjadwal akur iman yang kelima.

5.     Hikmah meyakini hari yaumul akhir yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

6.     Hari kiamat sekali lagi mempunyai banyak istilah nama lain seperti:

a.        Yaumul ba’ast artinya hari kebangkitan

b.       Yaumudin mizan artinya hari pertimbangan

c.        Yaumul akhir hisab artinya waktu estimasi

d.       Yaumudin jaza’ artinya hari pembalasan

e.       Yaumudin mahsyar artinya hari dikumpulkan di padang mahsyar

7.     Hari yaumudin dapat dibedakan menjadi 2 adalah akhir zaman

a.    Kiamat kubro yaitu (yaumudin lautan)

b.    Yaumudin sugra merupakan (kiamat kecil)


PELAJARAN 3 INDAHNYA NAMA-Nama Allah SWT

1.      Mengenal Allah melangkaui asmaul husna yang berjumlah 99

2.     As Samad artinya maha dibutuhkan

3.     Al Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan

4.     Al Muqaddim artinya maha mendahulukan

5.     Al Baqi artinya maha kekal

Les 4 Mari MEMBAYAR ZAKAT

1.      Zakat menurut bahasa bermakna menjernihkan sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab

2.     Zakat fitrah adalah membebaskan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan

3.     Zakat mal disebut lagi zakat harta, nan terdiri atas kencana, galuh, uang simpanan, hasil galian, harta perniagaan, hasil pertanaman, barang temuan, binatang ternak dan sebagainya

4.     Syarat terlazim zakat yaitu pemilik harta sudah lalu baligh dan berpikir logis (tidak gila), harta tersebut termasuk berusul jenis-diversifikasi harta nan teradat dizakati, harta tersebut telah sampai ke nisab harta tersebut milik sendiri

5.     Golongan sosok nan berhak mengakuri zakat: fakir, miskin, orang terlilit hutang, mualaf, amil zakat, manusia nan berjuang di perkembangan Halikuljabbar SWT. Hamba sahaya, ibnu sabil

6.     Hikmah membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa, tidak tamak dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan

Les 5 KETELADANAN RASULULLAH SAW DAN SAHABATNYA

1.      Nabi Muhammad saw. memperoleh gelar “al-Amín”, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga burung laut terhadap anak, tanggungan, Orangtua dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan

2.     Nabi Muhammad saw. sebagai pengiring kasih bikin umbul-umbul semesta, artinya ajaran sira untuk keistimewaan manusia vitalitas di dunia dan di darul baka.

3.     Abu Bakar memiliki sifat teklok halus, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, independen dan bijaksana, serta suka bermusyawarah.

4.     Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani , berpengaruh, tertinggal, bijaksana, tawar-menawar, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat.

5.     Usman bin Affan punya adat santun, panjang hati, dermawan, bebas, sederhana, dan silam saleh.

6.     Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat tegas, cerdas, adil, ahli, sabar dan tabah; sangat membela kebenaran, sangat pemberani.

Kursus 6 INDAHNYA Ubah MEMBANTU

Privat Q.S. al-Ma’idah/5:2 mengajarkan kita bikin saling tolong menolong dengan sesama intern makruf dan taqwa, dan tidak tolong-menolong dalam ragam dosa dan saling bermusuhan. Misalnya, koteng pasangan mengajak kita membolos, hendaknya kita ditolak, karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi bila suka-suka teman kita nan mengajak ke sajadah untuk mendengarkan ceramah agama alias salat berjamaah, kita harus mendukungnya.

PELAJARAN 7 MENERIMA QADA DAN QODAR

1. Qada’ adalah keputusan atau ketetapan Tuhan Swt. ,terhadap makhluk-Nya yang tidak dapat diubah.

2. Qadar adalah ketentuan Almalik Swt. nan telah berlaku terhadap semua bani adam-Nya yang bisa diubah.

3. Beriman kepada qada’ menyebabkan kita silau berusaha dan menerima hasil manuver dengan lapang dada.

4. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku beriman diri, sportif atau menerima kelebihan cucu adam lain yang berusaha atau berikhtiar.

Tuntunan 8 SENANGNYA BERAKHLAK TERPUJI

1. Husnuzzan ataupun damai terka, baik kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Swt. yang telah menciptakan kita. Misalnya jikalau kita mendapat ujian hidup harus berprasangka baik terhadap Allah Swt.

2. Prasangka (negatif ) itu dosa; misalnya mencari-cari kesalahan orang tidak dan bergunjing, karena merumpi diibaratkan seperti kita gado daging saudaranya nan sudah mati.

3. Simpati yaitu ikut merasakan manusia tidak, sehingga mampu merasakan segala apa yang dialami, dilakukan dan diderita turunan lain.

4. Toleransi yakni sikap ganti menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-keramaian masyarakat nan berlainan baik secara rasial, bahasa, budaya, atau agama.

5. Jiwa rukun penting hidup berdamai dan cocok terhadap eksistensi.

Kursus 9 Yuk BERINFAQ DAN BERSEDEKAH

1.   Kata ‘Infak’ penting perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak merupakan mengasingkan sesuatu (harta) sesuai dengan kemampuannya.

2.  Sedekah berpangkal dari akar tunjang kata șadaqa berarti sesuatu yang benar atau mustakim. Makna sedekah ialah satu karunia yang dilakukan seorang orang islam kepada insan lain secara sedarun dan sukarela (hanya mengharap rida Tuhan Swt.) tanpa dibatasi maka itu waktu dan jumlah tertentu.

3.  Hikmah berinfak dan bersedekah antara lain yakni:

a.    Menyumbang merupakan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap mak-nyus yang Tuhan berikan

b.    Allah Swt. akan menambah nafkah sosok yang berinfak dan bersedekah

c.    Malaikat meratibkan kebaikan kepada insan yang gemar menderma

d.    Manusia yang infak dan sedekah akan terhindar terbit kegeruhan, bencana, kesusahan, dan marabahaya, serta memperpanjang kehidupan

e.    Orang yang berinfak dan bersedekah hatinya antap dan tenteram

f.    Insan yang berinfak dan beramal mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya

Tutorial 10 SENANGNYA MENELADANI PARA Rasul DAN ASHABUL KAHFI

1.   Nabi Yunus a.s. ialah koteng Rasul yang mengajak kaumnya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Bersih. Pada awalnya umat Nabi Yunus a.s. tidak cak hendak menyembah Halikuljabbar Yang Maha Esa dan tunak menyembah berhala, sehingga menciptakan menjadikan Utusan tuhan Yunus a.s. marah dan meninggalkan kampungnya menuju dermaga kerjakan panjat kapal. Nabi Yunus a.s. tak tahan uji atas kesulitan yang menimpanya.

2.  Nabi Zakaria adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Sudah berusia 90 masa namun belum dikaruniai seorang anak. Karena panjang hati dan selalu sembahyang terus menerus, akhirnya Allah Swt. kabulkan doanya dan Nabi Zakaria a.s. dikaruniai anak lelaki yang imani, merupakan Nabi Yahya.

3.  Rasul Yahya a.s. adalah anak Nabi Zakaria a.s. nan taat dan hormat kepada orangtuanya. Kamu lewat tetap pendirian dalam mengemukakan pendapat nan benar adalah benar dihadapan siapapun.

4.  Nabi Isa a.s. adalah nabi yang terdaftar Ulul Azmi. Utusan tuhan Isa,a.s. diutus kepada Anak laki-laki Israil, untuk mengajarkan tentang ke-Esaan Halikuljabbar dan menguburkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat perumpamaan bukti kenabiannya, begitu juga berbicara sewaktu masih kanak-kanak anyir n domestik peraduan, menyerahkan nyawa/spirit puas ceceh yang terbuat dari persil liat, menyembuhkan orang nan dihinggapi kusta, menyembuhkan basyar tuna ain.

5.  Ashabul Kahfi merupakan narasi sapta basyar pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Swt. selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok perjaka nan beriman kepada Halikuljabbar Swt., yang meyakini bahwa lain cak semau yang berhak disembah kecuali Yang mahakuasa Swt. semata, mereka teguh di atas keimanan yang benar, meskipun harus bersembunyi di lubang untuk menyelamatkan dirinya.

Source: https://www.sdnmande6.sch.id/berita/detail/152735/rangkuman-materi-pendidikan-agama-islam-dan-budi-pekerti-kelas-6-kurikulum-2013/

Posted by: skycrepers.com