Materi Pelajaran Pkn Kelas 2 Sd Semester 2


Bertema.com – Rangkuman Materi Kelas 2 Semester 2 .

Pada kesempatan Admin Bertema akan berbagi
Materi Penataran Kelas 2 Semester 2

bagi Bapak Ibu guru dan murid didik.


Materi Penataran Papan bawah 2 Semester 2
adalah Rangkuman Materi Buku Tematik Kelas bawah 2 Kerjakan Semester 2 (genap).

Rangkuman materi yang akan kami bagikan ini ialah sebuah kumpulan materi – materi ajar. dalam pembelajaran tematik bagi Kelas bawah 2 Semester 2 yang telah disederhanakan.

Dalam ringkasan materi ini disusun berdasarkan pokok bahasan per mata kursus sehingga melampiaskan murid didik dalam memahami materi yang telah diringkas.

Rangkuman materi pelajaran tematik Kelas bawah 2 ini disusun dalam ukuran Ms. Word dan PDF dengan tujuan agar temperatur, siswa dan penanggung jawab murid boleh lebih mudah privat mempelajari materi.

Karena dengan menggunakan file format Ms. Word dan PDF rangkuman materi Kelas 2 ini bisa lebih praktis bikin disimpan di PC, laptop ataupun disimpan ke n domestik HP.

File Rangkuman Materi Buku Tematik Kelas 2 yang kami berikan kami bagi kedalam dua semester. Di mana di setiap semester kami bagi juga ke setiap tema.

Baca Juga: Daftar Tema dan Sub tema SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurikulum 2013

Tentunya dengan pembagian rangkuman materi menjadi tema akan memuluskan peserta didik intern mempelajari materi.


Ringkasan materi tematik kelas 2 semester 1 dan semester 2.


Rangkuman

Materi Kelas 2 Semester 2


Hendaknya peserta jaga memahami secara global tema dan sub tema pada Kelas 2, berikut ini Admin sajikan daftar tema dan sub tema Kelas bawah 2.


Tema Dan Subtema Kelas 2 Kurikulum 2013


Semester 2


Tema 1 – Hidup Berdamai

a. Subtema 1 – Spirit Akur Di Rumah

b. Subtema 2 – Atma Rukun Dengan Teman Bermain

c. Subtema 3 – Hidup Rukun Di Sekolah

d. Subtema 4 – Atma Rukun Di Publik


Tema 2 – Bermain Di Lingkunganku

a. Subtema 1 – Main-main Di Lingkungan Kondominium

b. Subtema 2 – Bertindak Di Rumah Kebalikan

c. Subtema 3 – Bermain Di Lingkungan Sekolah

d. Subtema 4 – Bermain Di Tempat Wisata


Tema 3 – Tugasku Sehari-Hari

a. Subtema 1 – Tugasku Sehari-Periode Di Rumah

b. Subtema 2 – Tugasku Sehari-Hari Di Sekolah

c. Subtema 3 – Tugasku Sebagai Umat Beragama

d. Subtema 4 – Tugasku Dalam Nasib Sosial


Tema 4 – Hidup Bersih Dan Sehat

a. Subtema 1 – Spirit Nirmala Dan Sehat Di Kondominium

b. Subtema 2 – Hidup Bersih Dan Sehat Di Sekolah

c. Subtema 3 – Hidup Bersih Dan Afiat Di Tempat Bermain

d. Subtema 4 – Hidup Tulus Dan Afiat Di Umum

Baca Juga: Arketipe Soal dan Jawaban UAS/PAS Semester 2 SD/Kwetiau Kurikulum 2013


Rangkuman Materi Kelas 2 Semester 2


Semester 2


Tema 5 – Pengalamanku

a. Subtema 1 – Pengalamanku Di Flat

b. Subtema 2 – Pengalamanku Di Sekolah

c. Subtema 3 – Pengalamanku Di Tempat Berperan

d. Subtema 4 – Pengalamanku Di Tempat Wisata


Tema 6 – Merawat Fauna Dan Tumbuhan

a. Subtema 1 – Hewan Di Sekitarku

b. Subtema 2 – Merawat Hewan

c. Subtema 3 – Tumbuhan Di Sekitarku

d. Subtema 4 – Merawat Tumbuhan


Tema 7 – Kebersamaan

a. Subtema 1 – Kekompakan Di Kondominium

b. Subtema 2 – Kekompakan Di Sekolah

c. Subtema 3 – Kesetiakawanan Di Medan Bermain

d. Subtema 4 – Kebersamaan Di Tempat Pelancongan


Tema 8 – Keselamatan Di Flat Dan Perjalanan

a. Subtema 1 – Aturan Keselamatan Di Rumah

b. Subtema 2 – Menjaga Keselamatan Di Rumah

c. Subtema 3 – Kebiasaan Keselamatan Di Perjalanan

d. Subtema 4 – Menjaga Keselamatan Di Perjalanan


Ikhtisar Materi Kelas 2 Semester2 dalam dimensi Ms. Word  dan format PDF boleh Anda unduh melangkaui tautan di asal ini.

1. Rangkuman Materi Kelas 2 Tema 5 Pengalamanku

2. Rangkuman Materi Kelas 2 Tema 6 Merawat Hewan Dan Tumbuhan

3. Ringkasan Materi Kelas 2 Tema 7 Kebersamaan

4. Ikhtisar Materi Papan bawah 2 Tema 8 Keselamatan Di Apartemen Dan Perjalanan


Unduh:
Ikhtisar Materi Kelas 2 Semester 1


Rangkuman Materi Tematik Kelas 2 Semester2

Bagi Beliau yang membutuhkan Ringkasan Materi Tematik SD Mi Inferior lainnya dapat mengunduhnya melalui tautan di bawah ini.

1. Rangkuman Materi Tematik SD MI Inferior 1 [Unduh]

2. Rangkuman Materi Tematik SD MI Kelas 3 [Unduh]

3. Ikhtisar Materi Tematik SD MI Kelas 4 [Unduh]

4. Ringkasan Materi Tematik SD Misoa Kelas bawah 5 [Unduh]

5. Rangkuman Materi Tematik SD MI Inferior 6 [Unduh]

Demikian
Materi Tematik Kelas 2 Semester 2 ,
Selamat Belajar Hendaknya Sukses.

Source: https://bertema.com/rangkuman-materi-kelas-2-semester-2

Posted by: skycrepers.com