Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 3 Sd Semester 2

A. WENEHANA TaNDHA PING ( X ) AKSARA A, B, C UTAWA D SANGAREPE PRATELAN SING BENER!

1. Wongs sing gelem omong apa anane diarani ….
a. Andal


b. Irit


c. Grapyak


d. Loma

2. Bayu
: ” ….. ”
Riko
: “Amarga ing lapangan iku amba lan ora ana montor!”
Pitakon kang bener kanggo njangkepi pachelaton ing dhuwur yaiku ….
a. Sapaan sing dolanan ing tanah lapang?


b. Kenapa lapangane dadi amba?
c. Kenapa bocah-bocah seneng bal-balan ana ing lapangan?
d. Kepriyen bentuke lapangane saiki?

3. Ibu tuku roti
lecut ing dhuwur iku yen didadeke basa krama alus dadi …
a. Ibu dahar roti


b. Ibu tumbas roti


c. Ibu tindak roti


d. Ibu madhang roti

4. Selongsong guru nulis ing blabak nganggo ….
a. Busak


b. Kreweng


c. Kapur


d. Kayu

5. Afandi wingi dadi jago kelas amarga wonge kui …. sinau.
a. Kesed


b. Grapyak


c. Geting


d. Sregep

6. Panggonan kanggo dol tinuku iku diarani ….
a. Puskesmas


b. Sawah


c. Terminal


d. Pasar

7.  Yen kerja kudu sregep ben uripe ora nelangsa
Motivasi nelangsa tegese yaiku ….
a. Bungah


b. Sepan


c. Mrarat


d. Susah

8. Berlimpah wetenge gegana-mega wes keroso luwe.
Kosok baline luwe yaiku ….
a. Wareg


b. Ngorong


c. Mules


d. Seger

9. Bandhara iku papan panggonan kanggo mandheg ….
a. Kapal


b. Bus


c. Delman


d. Montor mabur

10.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban

Aksara jawa ing dhuwur iku unine ….
a. Bata lima


b. Kaca rata


c. Kaca mata


d. Mata sapi

11. Panji iku anak sing pembarep
Pembarep iku tegese ….
a. Anak sing keri dewe


b. Anak sing nomer siji


c. Anak asuh sing ganteng dewe
d. Anak sing nomor loro

12. Jalu lan hunjam iku arane gamane kewan ….
a. Sapi


b. Harimau


c. Pitik


d. Ula

13. Raden werkudara iku satriiya ing ….
a. Amarta


b. Jodhipati


c. Madukara


d. Plangkawati

14. Jamus kalimasada iku gamane Ratu ….
a. Kresna


b. Janaka


c. Puntadewa


d. Werkudara

15. Layangan iku digawe saka piranti ing ngisor iki, kajaba ….
a. Kertas


b. Bolah


c. Gelas


d. PringWacanen cerita ing ngisor iki kanthi teliti!


Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku putrane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku khas bapa lan ibu. Lan Arjuna uga nduwe adi, adine ana loro yaiku Raden Nakula lan Raden Sadewa. Raden Nakula lan Raden Sadewa iku partikular bapa nanging cedera ibu.

16. Raden Arjuna iku dadi …. pandhawa.
a. Kakange


b. Pembarepe


c. Panengahe


d. Wuragil

17. Adhine Raden Arjuna yaiku ….
a. Puntadewa


b. Werkudara


c. Pandhu Dewanata


d. Nakula lan Sadewa

18. Bapake Raden Arjuna yaiku ….
a. Kunthi


b. Werkudara


c. Pandhu Dewanata


d. Puntadewa

19.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban

Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ….
a. Padha maca


b. Kaca mata


c. Kaya raya


d. Maca buku

20.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban

Gambar wayang kelitik ing dhuwur yaiku ….
a. Prabu Kresna


b. Prabu Gatotkaca


c. Paduka tuan Basukarna


d. Prabu Janaka

21. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ikara sungu yaiku ….
a. Rudi mangan sega


b. Sepedane disilih Reza


c. Peleme dipangan Andi
d. Santi ditelpon ibune

22. Bocah sing ora adv pernah gelem sinau iku diarani ….
a. Loma


b. Gemi


c. Kesed


d. Sregeps

23. Bocah grapyak yaiku bocah sing gelem ….
a. Sregep sinau


b. kancane


c. Aruh-aruh marang sapaan bae
d. Manut karo dawuhe wong tuwa lorone

24. Putri kembali mangan gedhang goreng
Ukara ing dhuwur iku rupiah didadeke ukara perseptif dadi ….
a. Putri lagi dipangan gedhang goreng
b. Gedhang goreng sekali lagi dipangan Putri
c. Gedhang goreng pun mangan Dayang
d. Dara lagi nggoreng gedhang sing arep dipangan

25. Anak asuh loro wadon kabeh diarani ….
a. Sendang kapit pancuran


b. Pancuran kapit sendang


c. Kembang sepasang
d. Ontang-anting


Seandainya kepingin mendownload cak bertanya ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan pertanyaan seleksian gandanya secara online dengan sinkron ternilai secara online, silahkan dicoba :
B. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Piranti kanggo nyidhuk sega yaiku ….
2. Wong sing mimpin tetandingan olahraga iku diarani ….
3. Papan kanggo mandheg kereta api iku diarani ….
4. Kebo, kidang lan wedhus iku nduwe gaman sing padha yaiku ….
5. Raden Arjuna iku satriya ing ….
6. Arimbi iku garwane Raden ….
7. Raden Werkudara iku satriya kang bahaduri ….
8. Kendang, kemung, bonang lan saron iku arane ….
9. Bocah sing ngati-ngati migunakake dhuwit sing diduweni diarani ….
10. Anak siji lanang diarani …C. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Tulisana pecut ing ngisor iki nganggo krama alus!
a. Budhe lagi adus
b. Kiai lunga pasar
c. Bu guru numpak bus
wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Apa tegese tembung ing ngisor iki!
a. Garasi
b. Terminal
c. Tanah lapang
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Aranana gamane kewan ing ngisor iki!
a. Macan
b. Ketam
c. Ula
d. Kerawai
e. Lele
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Owahana ukara ing ngisor iki dadi ukara peka!
a. Sinta numpak pit
b. Ibu sekali lagi nggodhong tela
c. Bagas lagi nandur wit pelem
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Owahana abjad Jawa ing ngisor iki dadi ukara latin!
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban

Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Kalau ingin mendownload pertanyaan ini, berikut linknya :

Seandainya ingin mengerjakan soal saringan gandanya secara online dengan simultan ternilai secara online, silahkan dicoba :
Kunci JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

BAHASA JAWA KELAS 3 SD
A. JAWABAN

1. a. Jujur


2. c. Kenapa bocah-bocah seneng bal-balan ana ing lapangan?
3. b. Ibu tumbas roti
4. c. Kapur


5. d. Sregep
6. d. Pasar
7. d. Langka
8. a. Wareg
9. d. Montor mabur
10. c. Kaca mata
11. b. Anak sing nomer siji


12. c. Pitik
13. b. Jodhipati


14. c. Puntadewa
15. c. Kaca
16. c. Panengahe
17. d. Nakula lan Sadewa
18. c. Pandhu Dewanata
19. a. Padha maca
20. a. Yang dipertuan Kresna


21. a. Rudi mangan sega
22. c. Kesed
23. c. Aruh-aruh marang sapa bae
24. b. Gedhang rendang lagi dipangan Pemudi
25. c. Kembang sekelaminB. JAWABAN

1. Enthong
2. Hakim
3. Stasiun
4. Sungu
5. Kerawai
6. Werkudara
7. Prakasa
8. Klonengan
9. Gemi
10. Ontang-pendulumC. JAWABAN

1. Tulisana tembung ing ngisor iki nganggo krama alus!
a. Budhe pula adus
= Budhe nembe siram
b. Buya lunga pasar = Bapak tindak pasar
c. Bu guru numpak bus
= Bu guru nitih busd

2. Segala tegese tembung ing ngisor iki!
a. Garasi yaiku papan panggonan kanggo nyimpen kendaraan
b. Perhentian yaiku papan panggonan kanggo mandhege bis
c. Alun-alun yaiku plataran sing amba ana ing satehgahe kutha

3. Aranana gamane kewan ing ngisor iki!
a. Macan
= Cakar, siung
b. Ketam
= Capit / cupit
c. Ula
= Wisa
d. Sigenting
= Entup
e. Lele
= Patil

4. Owahana ukara ing ngisor iki dadi ukara tanggap!
a. Sinta numpak pit
 = Pit ditumpaki Sinta
b. Ibu sekali lagi nggodhong tela = Tela lagi digodog Ibu
c. Bagas lagi nandur wit pelem = Wit pelem pun ditandur Bagas

5. a. Nata bata
b. Raja berlambak
c. Ana baya

Source: https://bimbelbrilian.com/soal-uas-bahasa-jawa-kelas-3-tiga-sd-semester-1-ganjil-dan-kunci-jawaban/

Posted by: skycrepers.com